Taken en werkzaamheden van de padcoördinator Stellingenpad

Een padcoördinator is het aanspreekpunt en de spil in het beheer van de route.
Je bent is voorzitter van de padwerkgroep met veldmedewerkers en het aanspreekpunt voor het bureau van Nivon en externe partijen (zoals grondeigenaren, overheden,) en draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de route. De padwerkgroep is van cruciaal belang bij het beheer en onderhoud van het pad. Ook zijn de medewerkers van de groep samen met de gebruikers van de paden, onze ogen en oren in het veld.
Als padcoördinator maak je deel uit van de Landelijke Wandel Werkgroep (LWW) van het Nivon. Omdat het Nivon een vereniging is voor en door leden vinden we het belangrijk dat je lid bent.
Het Stellingenpad is ontwikkeld door Stichting Vrijstaat Stellingen, zij zullen ook in de toekomst je met raad en daad willen blijven ondersteunen. Zeker op het gebied van de spelelementen die aan het pad gekoppeld zijn/worden.

Taken & werkzaamheden Werkgroep

 • Zorgt voor begeleiding (nieuwe) medewerkers

 • Neemt indien nodig (tijdelijk) taken van een werkgroeplid waar, of zorgt voor

  vervangende waarneming

 • Houdt de lijst met gegevens van veldmedewerkers bij

 • Organiseert lx pij een bijeenkomst van de padwerkgroep

  Route

  • Heeft overzicht over het totale traject

  • Inspecteert nieuwe routedelen of voorstellen daartoe

  • Ontwikkelt, waar nodig, samen met de werkgroepleden nieuwe routedelen

  • Onderzoekt problemen die zich voordoen en zorgt voor een oplossing daarvan. Evt

   in overleg met de LWW/bureau Nivon

  • Houdt ontwikkelingen in de gaten die gevolgen hebben voor de route

  • Legt dossier aan met zaken die van belang zijn bij een volgende herziening van de

   route

  • Zorgt voor voorbereiding en uitvoering bij de herziening van de route bij een

   heruitgave

  • Zorgt voor het aanleveren van materiaal voor de productie van nieuwe uitgaven

   Nivon Wandel2daagse

• Bovenstaande zaken gelden ook voor de wandeltweedaagsen die gebruik maken

van de route

Wandelnetwerken
Werkt samen met routebureaus voor samenloop en afstemming van de route en

markering met regionale wandelnetwerken

Meldingen

 • Neemt de meldingen van wandelaars in behandeling en meldt aan de melder wat er met de melding is gedaan

 • Schakelt bij ingewikkelde zaken de LWW in.

  Vaardigheden & eigenschappen

 • Voor een goed beheer van een route is een snelle en goede communicatie met zowel bureau, veldmedewerkers als externe partijen van groot belang.

 • Veel communicatie vanuit het bureau gebeurt via internet. Zelfstandig kunnen werken met de computer en internet is vanzelfsprekend

 • Draagt actief bij aan de promotie van het pad via bijv. Facebook, Twitter, Instagram en de websites van Nivon

 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden & contactuele eigenschappen

 • Kan goed kaartlezen

 • Is digitaal vaardig als het gaat om het aangeven van wijzigingen op kaarten of is

  bereid daar een instructie voor te volgen.

  Wat bieden wij

  Nivon is een organisatie voor en door leden en draait grotendeels op vrijwilligers. Je wordt dus in eerste instantie begeleid door de vrijwilligers binnen de LWW en BCW. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, kunnen we ondersteuning zoeken bij de beroepskrachten binnen het Nivon.

• We vinden eigen inbreng erg belangrijk en helpen graag met het ontwikkelen van deskundigheid

• ondersteuning

 • Leuke, veelzijdige functie met veel verschillende contacten

 • Onkostenvergoeding en verzekering