top of page
achter2.jpg
banner1.png

Acts 2017

beu.jpg

De Beu

Oude verhalen vertellen over een griezelig wezen, dat leefde in venen en moerassen. Het was een gevaarlijk wezen. Als je 's avonds te dicht bij het veen kwam, nam het je mee en zag niemand je ooit meer terug. Men noemde het wezen De Beu.

De Beu was een boeman en een boeman is leerzaam. Hij leert je wat gevaarlijke plekken zijn, zoals een veen bij nacht. De Beu is de wijsheid van het veen. 


De Beu komt terug. Hij heeft vernomen dat de Vrijstaat weer zal komen en hij is nieuwsgierig. De samenwerking en gelijkwaardigheid van toen beviel hem wel. Zouden de mensen dat nu weer kunnen? En zouden ze weer open staan voor simpele waarheden?


De Beu is een personage van Edo Pronk, gebaseerd op kleine bangmaak verhaaltjes, o.a. uit de Stellingwerven. Net zoals Edo Pronk het manusje-van-alles is bij Stichting Vrijstaat de Stellingwerven, zo is de Beu het hulpje van Stellingwervers.


Contact: edopronk@gmail.com 

Boogschuttersgilde ter Apel: Zie Kampementen

Gerda Noordam - Verhalenvertelster

Zaterdag om 12.00 en 20.00 uur in de Eeterij, zondag om 12.00 uur in de Eeterij. Kom en luister naar de oude volksverhalen van de rijke Stellingwerver cultuur…. Over venen en vennen, meanderende stromen, de mysterieuze Grijpvogel en het verborgen hunebed in het bos. De verhalen worden sprankelend verteld, omlijst met de klanken van bijzondere muziekinstrumenten. 
 
Verhalenvertelster Gerda Noordam vertelt sinds 1994 verhalen, sprookjes, mythen, sagen, legenden, wereldverhalen. 
 
www.gerdanoordam.nl

gerda_noordam.jpg
herderin297x220.jpg

Hilde Groen - Herderin

Van de heide komt herder Hilde met haar schapen. Ze leeft van de wol en bewaart de mest voor haar tuintje. 
Vandaag gaat ze naar de Stellingenmarkt om inkopen te doen. 
Met een groepje schapen over de markt lopen is niet zo makkelijk als het lijkt. Als de herder even een praatje maakt gaan de schapen hun eigen gang. 
Soms snuffelt er een schaap aan een kruidenkraampje om de koopwaar te keuren. Ook willen de schapen zich wel eens tussen het winkelende of dansende publiek begeven. Dat moet goed in de gaten gehouden worden. 
 
De schapen worden op afstand begeleid door een herdershond. Als je goed kijkt is deze de hele tijd aan het opletten of de schapen zich netjes gedragen en niet te veel kraampjes met eetbare koopwaar bezoeken. 
Leid de hond dus niet af door hem te aaien want dan krijgt de herder boze kooplui achter zich aan. 

Het Feest van de eerste Grietman

Zaterdag om 14.00 uur en zondag om 14.00 uur in de Eeterij. 
 
Tijdens deze feestelijke voorstelling wordt d.m.v. een vertelling en muziek een levendig beeld geschetst van de woelige tijd tussen 1500 en 1517. Dat gebeurt door drie mensen van 500 jaar geleden, waaronder de laatste stelling van Stellingwerf, weer tot leven te wekken. Al met al één groot feest voor het publiek én voor de eerste grietman en zijn gevolg. 

De voorstelling is ontstaan in het kader van de feestelijkheden vanwege 500 jaar Ooststellingwerf en is inmiddels op een aantal basisscholen te zien geweest. Op het festival wordt dit programma gebracht als familievoorstelling, dus voor zowel volwassenen als kinderen die actief bij de voorstelling worden betrokken. 

Het programma werd samengesteld door Histotolk Frank Spijkers (zie: www.histotolk.nl) en het muzikale duo Marianta (zie: www.marianta.nl) met middeleeuwse muziek op draailier, cister, fluiten en schalmei. ‘Het feest van de eerste grietman’ is een samenwerkingsverband tussen Vrijstaat De Stellingen en de Stellingwarver Schrieversronte. Dit projekt werd mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Ooststellingwerf en het Iepen Mienskipfûns Fryslân.

grietmantekstballon.jpg
jobbe.jpg

Jobbe

Over de figuur Jobbe is weinig bekend. Er gaat het verhaal dat hij begin 16e eeuw als schipbreukeling is aangespoeld op de kust van de Lauwerszee als gevolg van een stormvloed. Zelf kan/wil hij hier niets over zeggen. Sindsdien leidt hij een zwervend bestaan. Zijn tijdgenoten trekken zich zijn lot aan en dankzij kleine gaven en schenkingen in natura houdt hij nu het hoofd bovenwater.

Joris en Gerdie

Joris en Gerdie geven 3 performances gedurende de dag.

  • Pump up the beat: een schotse grenadier met zijn duracel bunny. Zie foto hiernaast

  • De Centaur, een mobile performance. Zie foto hieronder. 

  • Interactie: een dans met het het publiek

joris-gerdie2275x225.jpg
joris-gerdie221x393.jpg
stellingw.jpg

Het vrije Stellingwarf, komen en gaan

Lezing met lichtbeelden door Geert Lantinga. 
 
Zaterdag om 16.00 uur in de Eeterij. 
 
Geert Lantinga, 74 jaar, gepensioneerd provinciaal ambtenaar. Opgegroeid in het buitengebied van Oldeholtpade van jongs af belangstelling voor de natuur, het landschap en de (cultuur)historie van de streek. De daarbij door de jaren heen opgebouwde kennis van zaken deelt hij graag met derden. Menige publicatie staat er op zijn naam. Werkte mee aan het Bronnenboek van Stellingwarf, de Kadastrale en Prekadastrale atlas van Weststellingwerf en de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. 
 
Het vrije Stellingwarf, komen en gaan. 
 
In de Middeleeuwen leidde onenigheid met de bisschop van Utrecht tot verzelfstandiging van de tot het graafschap Drenthe behorende streek die bekendheid kreeg als ‘het gebied van Stellingwerf’. Schermutselingen in het Friese Friesland lagen aan de basis van de ommekeer.

Ronzebons crea-hoek 

Rik en Rensje ook wel bekend van poppentheater de Ronzebons, komen naar het festival met verschillende materialen om de kinder creahoek mee te vullen. Met eenvoudige gereedschappen en hout, takken, leer, stof en vilt kun je de meest leuke dingen zelf maken. Speelgoed beestjes van takken, tasjes van vilt achtig materiaal, poppetjes en muziekinstrumenten van pollepels… te veel om op te noemen. 
 
Je bent welkom in onze tent op zaterdag van 11.00-20.00 en op zondag van 11.00-16.00 uur. 
 
We bieden activiteiten die geschikt zijn voor kinderen vanaf 4 jaar.

ronzebons.jpg
ruilkarklein.jpg

De Ruilkar van Karbonkel en Petunia

Wij zijn spelers van Stichting Greenthingz. Wij verzorgen high fantasy entertainement waar 'groen' hoog in het vaandel staat, letterlijk en figuurlijk. De ruilkar van Karbonkel en Petunia is zo een voorbeeld van een groenere wereld. Als je onderling spullen ruil is de noodzaak tot productie minder en met geld kom je bij ons niet verder, het is echt ruilen. Neem zelf kleine, lichtgewicht ruilwaar mee waar een ander weer blij van wordt en dan maak je kans om bij ons in de Ruilkar de vondst van je leven tegen te komen :) 
 
www.greenthingz.nl

De Touwenknoop

Sta jezelf toe te Voelen, de verbinding met de ander en met jezelf. Kom met elkaar in de knoop door je touwtje verschillende keren uit handen te geven. En ervaar hoe je weer op elegante en speelse wijze met elkaar uit de knoop kan komen! 

Raoul Witsenburg 
 
Zie: De Touwenknoop op Youtube en veelmensen.wordpress.com

touw.jpg
siegfried de vurigeklein.jpg

Siegfried de Vurige

Siegfried de Vurige speelt graag met vuur, geeft dat graag door en kan je alles vertellen over het oude middeleeuwse gebruik "Oefenen in het oprapen". Hij laat graag zien waar hij allemaal mee durft te jongleren en wil het jong en oud leren.

Vrijstatig Volkje

Zie: Vrijstatig Volkje

vv3.jpg
bottom of page