achter2.jpg

  Optredens in 2019

 • Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen, augustus 2019

 • 27 januari 2019: Programma over Vissersvrouwen rond 1919 aan de Zuiderzee in het Binnenmuseum (Atrium) van het Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12, 1601 LA Enkhuizen van 12.00 tot 13.30 uur.

 • 14 maart 2019: Gevarieerd programma o.a. over de geschiedenis van de Stellingwerven en een balfolk-workshop voor de Vrouwen van Nu, Dorpshuis De Mande, Dorpsstraat 57, Haule vanaf 19.30 uur.

 • 1 april 2019: Omlijsting van de proclamatie van de grondwet van Vrijstaat de Stellingen bij de muziekkoepel op de Boerestreek te Appelscha vanaf 19.00 uur.

 • 5 april 2019: Omlijsting bij themadag op basisschool De Toekan, Weemeweg 14, Oosterwolde van 10.00 tot 12.00 uur.

 • 21 april 2019: Paasoptocht en paasspelletijes tijdens de Paasmarkt op de Boerestreek in Appelscha vanaf 15.00 uur.

 • 1 en 2 juni 2019: Straattheater in 16e eeuwse stijl tijdens het Kaeskoppenstad Festival in d'Oude binnenstad van Alkmaar van 12.00 - 17.00 uur.

 • 7 juni 2019: Straattheater tijdens de Nachtswalkerstocht rond Oudehorne en Oldeberkoop. Start in Nieuwehorne. Zie: www.doelgerichtwandelen.nl/nachtswalkerstocht-2

 • 8 en/of 9 juni 2019: Gevarieerd programma tijdens de Kunstroute Ooststellingwerf in het atelier van Paulus Collier, Wijkweg 3, Waskemeer van 11.00 - 16.00 uur.

 • 10 juni 2019: Gevarieerd programma o.a. over de geschiedenis van de Stellingwerven tijdens de Dag van het Kasteel (thema is 'Over de grens') in Borg Nienoord, Nienoord 1, Leek van 11.00 - 16.30 uur.

 • 21 juli 2019: Het programma 'Vissersvrouwenlatijn' over lief en leed van vissersvrouwen in vroeger tijden tijdens het muziekfestival Achter Diek in de tuin van het museum Tromp's Huys, Dorpsstraat 99 op Oost-Vlieland tussen 13.00 en 18.00 uur. Zie: www.trompshuys.nl/nl/achter-diek

 • 10 en 11 augustus: Het programma 'Vissersvrouwenlatijn' over lief en leed van vissersvrouwen rond 1919 aan de Zuiderzee in het Zuiderzeemuseum (buiten), Sluisweg 1, Enkhuizen.

 • 13 september: Tijdens het Stellingen Festival omlijsting van een theaterdiner met van Ravesteijn Theater & Events op de Boerestreek in Appelscha van 18.00 - 20.15 uur.

 • 14 en 15 september: Tijdens het Stellingen Festival gevarieerd programma over de geschiedenis van de Stellingwerven in de Middeleeuwen op de Boerstreek in Appelscha. Zaterdag in de theatertent van 12.30 - 13.00 uur en van 21.30 - 21.00 uur. Zondag in de theatertent van 11.00 - 11.30 uur.    

 •  12 november: Verwelkoming van de gemeenteraadsleden voorafgaand aan de presentatie van de 13 dorpsvlaggen in het gemeentehuis van Ooststellingwerf, 't Oost 11, Oosterwolde van 19.00 - 19.30 uur.  

 •  21 december: Kerstprogramma bij lichtjeswandeling door het Drents-Friese Wold vanuit het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, Terwisscha 6a  Appelscha van 17.00 - 21.30 uur.

Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen, augustus 2019

Zuiderzeemuseum Enkhuizen.jpg

Zuiderzeemuseum Enkhuizen, februari 2019

Optredens in 2018

 • 8 januari: Nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Ooststellingwerf in het gemeentehuis, het Oost 11, Oosterwolde tussen 17.00 en 19.00 uur. 

 • 18 januari: Verpleeghuis Stellinghaven, Schapekamp 1, Oosterwolde van 14.30 tot 16.00 uur. 

 • 11 februari: Olmen Es, Beatrixoord 1 Appelscha van 15.30 tot 17.00 uur. 

 • 15 februari: Verpleeghuis Stellinghaven, Beatrixoord 1, Appelscha van 14.30 tot 15.30 uur. 

 • 17 februari: Verjaardagsfeest op boerderij in Oldeberkoop vanaf 15.00 uur (besloten). 

 • 22 maart: Sinnenhiem, Sinnehiem 1, Haulerwijk vanaf 14.30 uur. 

 • 1 april: Vrijstatige Paasviering op de Boerestreek in Appelscha vanaf 15.00 uur. 

 • 20 april: Woonzorgcentrum Riemsoord, Riemsoord 140, Appelscha vanaf 14.30 uur. 

 • 20 mei: Optreden met balfolk-dansworkshop in de De Uelenspieghel, Winkelsteeg 5, 7975 PV Uffelte (Drenthe) van ca. 20.30 tot 23.00 uur. 

 • 3 juni: Middeleeuws festival Kaeskoppenstad 2018, buiten in het centrum van Alkmaar van 12.30 tot 17.00 uur. Zie: www.kaeskoppenstad.nl 

 • 8 juni: NachtSwalkerstocht waarbij we spelen op de Siebe Annesweg 2 te Nijeberkoop van 22.30 tot ca. 00.30 uur. 

 • 12 juni: Avondvierdaagse Oosterwolde bij start en finish op Schapekamp 1 (Stellinghaven) te Oosterwolde van 17.30 tot 20.00 uur. 

 • 30 juni: Middeleeuws feest (besloten) in boerderij te Wommels van 17.00 tot 21.00 uur. 

 • 7 juli: Buurtfestivalletje op Schapekamp 14, Oosterwolde van 13.00 tot 16.00 uur. 

 • 7 september: Gevarieerd programma (samen met verschillende andere groepen) t.g.v. het 10-jarig bestaan van culturele activiteiten, zowel binnen als buiten Het Kleine Kerkje, Broek 2, 9511 PT Gieterveen (Drenthe) vanaf 19.30 uur. 

 • 8 september: Samen met anderen maakt het Volkje deel uit van de Keukenmeiden Parade. Vertrek om 11.30 uur bij de Catharina kerk, Brink 8, 9301 JL Roden. De parade eindigt om 12.30 uur bij museum Havezate op Landgoed Mensinge, Mensingheweg 5, 9301 KA Roden. 

 • 21 september: Verpleeghuis Dr. Wumkeshuis, Maria Louisestraat 7 te Sneek van 14.30 -16.00 uur.

 • 11 oktober: Gevarieerd programma ter ondersteuning van Amnesty International Ooststellingwerf bij Perron 11, Statonsstraat 11 van 17.00 tot ca. 20.00 uur.

mensingefoto.jpg

Museum Havezate in Roden, september 2018

Alkmaar Kaeskoppenstad juni 2018

Optredens in 2017

 • 19 mei: Start van 500 jaar Ooststellingwerf bij het gemeentehuis in Oosterwolde 

 • 20 en 21 mei: Doelgericht Wandelen langs de Waterlinie (tussen Een en Oldeberkoop) 

 • 9 juni: Doelgericht Wandelen bij Nijeberkoop 

 • 21 juni: Avondvierdaagse te Oosterwolde 

 • 3 juli: Bij de Ondernemers Vereniging Appelscha n.a.v. erkenning van de Vrijstaat 

 • 2 augustus optie: Braderie te Appelscha 

 • 20 augustus: Levenskunst Zomerfair in de Lichtfontein te Appelscha, 's middags 

 • 26 augustus: Festival 'Voorbij de grens' op landgoed De 4 Elementen aan de Groningerstreek te Stroobos vanaf 15.00 uur 

 • 30 augustus: Tijdens staatsbezoek van de Vrijstaat aan Harlingen bij de opening van de Visserijdagen op het plein voor het gemeentehuis, vanaf 13.00 uur 

 • 2 september: Fochteloo bij fietstocht vanaf 15.00 uur 

 • 9 september: Appelstap vanaf 14.00 uur en 's avonds optie: staatsbezoek van de Vrijstaat aan Appelscha Boven 

 • 16 en 17 september: Stellingen Festival op de Boerestreek in Appelscha 

 • 22 oktober: Bij het festival 'Proeven van 500 jaar Stellingwerf' op de Boerestreek in Appelscha van 11.00 tot 17.00 uur

 • 10 december: Bij de kerstmarkt in Appelscha van 14.00 tot 17.00 uur

 • 15 december: Kerstmarkt van Olmen Es, Beatrixoord 1, Appelscha van 16.00 tot 19.00 uur

vvdansen.jpg
banner1.png

Vrijstatig Volkje Optredens

Optredens in 2020

 • 15 juli: Gevarieerd programma voor ouderen in de tuin van verzorgingshuis Vredewold, Leek.

 • 20 september: Historisch programma in het kader van het Willem Lodewijk-jaar in de Kanselarij, Leeuwarden.

Onderstaande optredens zijn vanwege de corona-crisis allemaal vervallen of verplaatst naar volgend jaar.

 • 6 en 7 juni: Straattheater in 16e eeuwse stijl tijdens het Kaeskoppen Festival in de oude binnenstad van Alkmaar van 12.00 - 17.00 uur.

 • 13 juni: Gevarieerd programma op het Straatfestival Harlingen.

 • 14 juni: Gevarieerd programma o.a. over de geschiedenis van de Stellingwerven tijdens de Midsommar Markt op landgoed Nienoord, Nienoord 20, Leek tussen 11.00 en 15.00 uur. 

 • 27 juni: Familievoorstellingen tijdens middeleeuws festival ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Boijl. Van 12.00 tot 18.00 uur op elk hele uur 10 minuten workshop oude Nederlandse dansen. Alleen van 15.00 - 15.30 uur programma over de geschiedenis van de Stellingwerven. Dit alles op het festivalterrein op Schoollaan 1 te Boijl.

 • 25 juli: Middeleeuws midzomerfeest met maaltijd en meiboom voor de buurtvereniging op Hoofdweg 43 in Nieuw Beerta van 18.00 tot 22.00 uur.

 • 8 en 9 augustus: Het programma VissersVrouwenLatijn tijdens het Maritiem Festival van het Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12 - 22, Enkhuizen in blokjes tussen 11.00 en 17.00 uur.

 • 24 oktober:Programma VissersVrouwenLatijn in de Plantsoenkerk, Plantsoen 14, De Wilp van 10.00 tot 10.30 uur.

vv3.jpg
vv4.jpg